Muenbunmee

Author's posts

Apr 07

การพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บสถิติพื้นที่เรียนรู้อิสระ (Learning Space)

การพัฒนาต้นแบบระบบจัดเก็บสถิติพื้นที่เรียนรู้อิสระ (Learning Space)

report

Dec 20

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
คลิกที่นี่

Jun 25

ระบบยืมคืน ครุภัณฑ์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบยืม-คืน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

report
report
report

Aug 03

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

Load more