Category: ข่าวประชาสัมพันธ์

Dec 20

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ

ขอเชิญ นักศึกษา/อาจารย์/เจ้าหน้าที่ เสนอความต้องการทรัพยากรสารสนเทศ ครั้งที่ 3 ปีการศึกษา 2562 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563
คลิกที่นี่

Aug 03

แจ้งเปลี่ยนแปลงเวลาให้บริการ

Jul 06

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561

เสนอความต้องการรทรัพยากรสารสนเทศ ประเภทสื่อโสตทัศน์และสื่อดิจิตอล ครั้งที่ 1 ปีการศึกษา 2561 คลิกที่นี่ หมายเลขแบบสอบถาม 165158 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

Aug 18

การให้บริการทรัพยากรการเรียนรู้ในรูปแบบเสียงภาษาอังกฤษ ซับไตเติ้ลภาษาไทย

Soundtrack

Load more