ภาพกิจกรรม

Spexx

กิจกรรม 7 ส.

                                                                                                                                                                                         

งานตลาดนัดการเรียนรู้ คร้งที่ 10

งานตลาดนัดการเรียนรู้ คร้งที่ 6

อบรม Microsoft Excel เบื้องต้น