ระบบบันทึกการแจ้งซ่อมอาคารและครุภัณฑ์

ยินดีต้อนรับสู่ระบบบันทึกแจ้งซ่อมอาคารและครุภัณฑ์ งานวิทยบริการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ท่านสามารถใช้ ชื่อผู้ใช้ และรหัสผ่านเดียวกับอินเทอร์เน็ตมหาวิทยาลัยล๊อกอิน เข้าสู่ระบบ และรอการอนุมัติจากผู้ดูแลระบบเพื่อเข้าใช้ต่อไป

← Back to ระบบบันทึกการแจ้งซ่อมอาคารและครุภัณฑ์